About Us

Đăng ký tham gia Học viện đào tạo khoa học ứng dụng AST ACADEMY

Học viện đào tạo khoa học ứng dụng AST ACADEMY là trung tâm của học viên đào tạo khoa học ngắn hạn ( Online & Offline) thành thạo các quy trình sản xuất và am hiểu kiến thức ngành chỉ trong 1 khóa học

1. Các khóa học của học viện đào tạo khoa học ứng dụng AST ACADEMY

1.1. Học viện đào tạo khoa học sắc ký online – Tổng quan về lý thuyết

 Đến với khóa đào tạo này, bạn sẽ được:

 • Giới thiệu về lý thuyết sắc ký và xu hướng phát triển lĩnh vực sắc ký hiện nay.
 • Được hướng dẫn thực hành sử dụng các thao tác trên thiết bị HPLC-DAD, GC-FID như thay cột sắc ký, kiểm tra và vận hành máy.

Đặc biệt học phí tham gia: Miễn phí

học viện đào tạo khoa học lý thuyết sắc ký online

1.2. Học viện đào tạo khoa học thực hành sử dụng máy sắc ký

Đến với khóa học thực hành này, bạn sẽ được:

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm để xử lý số liệu HPLC-UV hoặc GC-FID.
 • Hướng dẫn viết và trình bày một báo cáo phân tích kết quả.
 • Được hướng dẫn thực hành sử dụng các thao tác trên thiết bị HPLC-DAD hoặc GC-FID như thay cột sắc ký, kiểm tra và vận hành máy.
 • Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM và Công ty CP Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Techtra.

Học phí tham gia học viện đào tào: 350.000 VNĐ/1 lớp thực hành(Đã bao gồm tài liệu học, bộ dụng cụ cần thiết cho khóa học, nguyên vật liệu tự thực hành.)

học viện đào tạo khoa học thực hành sử dụng máy sắc ký

1.3. Học viện đào tạo khoa học Sắc ký cơ bản – thực hành sử dụng máy sắc ký và tổng quan về lý thuyết

Tham gia học viện đào tạo khoa học ứng dụng AST nay bao gồm:

 • Được giới thiệu về lý thuyết sắc ký lỏng và sắc ký khí cơ bản và xu hướng phát triển lĩnh vực sắc ký hiện nay.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm để xử lý số liệu HPLC-UV, GC-FID.
 • Hoàn thành viết và trình bày một báo cáo phân tích kết quả.
 • Được hướng dẫn thực hành sử dụng các thao tác trên thiết bị HPLC-DAD, GC-FID.
 • Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM và Công ty CP Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Techtra. 

Học phí tham gia: 800.000 VNĐ/khóa (đã bao gồm tài liệu học, bộ dụng cụ cần thiết cho khóa học, nguyên vật liệu tự thực hành, cơm trưa)

học viện đào tạo khoa học sắc ký cơ bản

1.4. Học viện đào tạo khoa học tổng quan lý thuyết & sản xuất son môi

Tham gia khóa học này, bạn sẽ được:

 • Giới thiệu lý thuyết về sản xuất son môi và xu hướng phát triển lĩnh vực mỹ phẩm hiện nay. 
 • Thực hành sản xuất các loại son gồm các dạng : son thỏi, son kem và son dưỡng.
 • Kiểm định và đánh giá chất lượng sản phẩm.
 • Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM và Công ty CP Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Techtra.

Học phí tham gia: 1.500.000 VNĐ (đã bao gồm Tài liệu học, bộ dụng cụ cần thiết cho khóa học, nguyên vật liệu tự thực hành, cơm trưa).

học viện đào tạo khoa học sản xuất son môi

1.5. Học viện đào tạo khoa học sản xuất dầu động cơ và nước làm mát

Khóa học bao gồm :

 • Giới thiệu lý thuyết về dầu bôi trơn cho động cơ và các chức năng của dầu bôi trơn
 • Tìm hiểu về QCVN14:2018 cho dầu động cơ đốt trong.
 • Thực hành hoá lỏng polymer dùng làm chất tạo đặc cho dầu bôi trơn.
 • Thực hành pha chế dầu nhớt cho xe máy và xe tay ga từ polymer đã hoá lỏng.
 • Thiết kế xây dựng thương hiệu riêng và cách khởi nghiệp dự án trong lĩnh vực này.  
 • Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM và Công ty CP Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Techtra.

Học phí tham gia: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm chi phí hóa chất, tài liệu học, bộ dụng cụ cần thiết cho khóa học, nguyên vật liệu tự thực hành pha dầu nhớt).

học viện đào tạo khoa học sản xuất dầu động cơ và nước làm mát

1.6. Học viện đào tạo khoa học ứng dụng khắc phục sự cố khi vận hành sắc ký lỏng

Khóa học bao gồm: 

 • Lý thuyết về các sự cố khi vận hành sắc ký lỏng, cách nhận diện sự cố
 • Xác định nguyên nhân của các sự cố, đưa ra cách khắc phục sự cố xảy ra khi vận hành sắc ký lỏng.
 • Tiếp cận với các sự cố thực tế, quan sát và thực hành khắc phục sự cố. 
 • Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM và Công ty CP Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Techtra. 
 • Cam kết hỗ trợ học viên vận hành thiết bị trong vòng 01 năm. 

Học phí tham gia: 15.000.000 VNĐ/khóa học. (Đã bao gồmtài liệu học, bộ dụng cụ cần thiết cho khóa học, nguyên vật liệu tự thực hành, cơmtrưa.)

học viện đào tạo khoa học khắc phục sự cố khi vận hành sắc ký lỏng

1.7. Học viện đào tạo khoa học ứng dụng sắc ký lỏng trong phân tích dược phẩm

Khóa học bao gồm: 

 • Hướng dẫn học viên phân tích sắc ký và nền mẫu.
 • Được hướng dẫn thực hành sử dụng các thao tác trên thiết bị HPLC-DAD (chuẩn bị mẫu, tiến hành thí nghiệm, nâng cao tay nghề).
 • Hướng dẫn sử dụng các thiết bị có trong phân tích và trực tiếp xử lý kết quả.
 • Hướng dẫn hoàn thành báo cáo phân tích kết quả.
 • Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM và Công ty CP Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Techtra.
 • Cam kết hỗ trợ học viên vận hành thiết bị trong vòng 01 năm.
 • Đặc biệt lớp học được thiết kế chỉ 5 học viên/khóa.

Học phí tham gia: 4.000.000 VNĐ (giảm 500.000 VNĐ cho sinh viên, không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác).Đã bao gồmtài liệu học, bộ dụng cụ cần thiết cho khóa học, nguyên vật liệu tự thực hành, cơm trưa.

học viện đào tạo khoa học ứng dụng sắc ký lỏng trong phân tishc mẫu dược phẩm

1.8. Học viện đào tạo khoa học ứng dụng sắc ký khí trên nền mẫu môi trường

Khóa học bao gồm: 

 • Hướng dẫn các thông số kĩ thuật liên quan phân tích và nền mẫu theo pháp luật hiện hành.️
 • Xác nhận sử dụng của phương pháp dành cho các học viên
 • Được thực hành sử dụng các thao tác trên thiết bị như hướng dẫn
 • Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM và Công ty CP Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Techtra. 
 • Hỗ trợ học viên vận hành thiết bị trong vòng 01 năm. 
 • Đặc biệt lớp học được thiết kế chỉ 05 học viên/khóa. 

Học phí tham gia: 4.000.000 VNĐ. Đặc biệt, ưu đãi giảm 500.000 VNĐ khi sinh viên đăng ký khóa học này. (đã bao gồm Tài liệu học, bộ dụng cụ cần thiết cho khóa học, nguyên vật liệu tự thực hành, cơm trưa)

học viện đào tạo khoa học phân tích sắc ký trên nền mẫu môi tường

2. Cách thức đăng ký tham gia học viện đào tạo khoa học ứng dụng AST ACADEMY

⏰ Thời gian: khai giảng liên tục, các bạn truy cập link để xem lịch khai giảng các khoá học nhé: https://forms.gle/4st8UCD1wt67j2Jf8

3. Tại sao nên chọn học viện AST ACADEMY tại Công ty cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Techtra?

Công ty cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Techtra với kinh nghiệm lâu năm trong công tác giảng dạy,là công ty chuyên ứng dụng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nghiên cứu từ các chuyên gia, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.

Và AST ACADEMY tại Công ty cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Techtra là môi trường thực chiến dành cho sinh viên chuyên ngành Hóa- Mỹ phẩm:

 • Bổ sung kiến thức sản phẩm nâng cao
 • Thực hành sản xuất thành phẩm
 • Hướng dẫn sửa lỗi vận hành và khắc phục sự cố

Không chỉ dừng lại ở đó AST ACADEMY còn:

 • Đào tạo nâng cao tay nghề cho các học viên
 • Các học viên học tại AST ACADEMY sẽ dễ dàng xin việc với chứng chỉ tại đây và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số giảng viên dày dặn kinh nghiệm từ các trường đại học trên cả nước.

Khách hàng cần tư vấn về các khóa học của học viện đào tạo khoa học ứng dụng AST ACADEMY tại Techtra Lab xin vui lòng liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/HocvienAST
Hotline: 0376968518
Email: 

 • info@techtra.vn
 • hocviendaotao.ast@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 002, Tòa nhà I, Khu Công nghệ phần mềm Đại Học Quốc Gia, Số 3 Đường Võ Trường Toản, Phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Gọi ngay