CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TECHTRA

Techtra JSC chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ, ứng dụng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các nghiên cứu từ các chuyên gia, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước.

info@techtra.vn

Đặt câu hỏi cho chúng tôi

    Theo dõi và kết nối