About Us

Phụ gia chống gỉ ISOPROPANOLAMINE (MIPA) – Chất trung hòa pH (C3H9NO)

Công thức phân tử: C3H9NO

Cấu trúc cấu tạo: NH2-CH2-CH(OH)-CH3

Số PRD: 30s036886 

Nguồn gốc: Đức

Hotline: 037 237 9577  070 689 6825.

Gọi ngay